Je kent dat wel: “Hoe ging dat nou ook alweer?”. Deze webstek is bedoeld om mijn geheugen met een soort hardcopy uit te breiden. Het is namelijk nogal een gatenkaas.

Danny

start.txt · Last modified: 2012/12/02 22:08 (external edit)
Back to top
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
chimeric.de = chi`s home Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0